Hopp til hovedinnhold

Klimainstallasjoner i Kongens gate

I Canica Eiendom sitt bygg i Kongens gate 12, har AF Energi & Miljøteknikk utført en rekke tiltak på byggets klimainstallasjoner.

Prosjektstatus

   Feb 2020
   Jun 2020

   Om prosjektet

   Det er etablert et nytt ventilasjonsaggregat som skal betjene alle byggets etasjer, plan 1-6 og kjeller. Det nye aggregatet har vesentlig høyere luftmengde for å forbedre inneklimaet i lokalene i bygget.

    AF Gruppen

    Kongens gate 12, Oslo

    Det nye ventilasjonsaggregatet som er levert og installert har en effekt på 17.000 m3/h og tar opp store deler av det eksisterende tekniske rommet på taket. Samtidig som ventilasjonsaggregat skiftes ut, er det også etablert en ny isvannskrets med kjølemaskin for å betjene nytt kjølebatteri i ventilasjonsaggregat. Kjølemaskinen er på 80-90 kW med det naturlige kjølemediet propan (R290), som har lav miljøpåvirkning og en GWP-faktor på 3. 

    Det var kun én eksisterende ventilasjonssjakt i bygget og for å avlaste denne ble det etablert en ny sjakt fra teknisk rom på taket til kjeller for tilluft og avtrekk. I kontoretasjene plan 1-6 er eksisterende kanalnett gjenbrukt, med noen modifikasjoner for å forbedre luftfordelingen i lokalene og oppgraderinger for å oppnå mindre støy og bedre styring.

    Fra den nye sjakten er det supplert med kanalnett der det er behov, samt etablert behovstyrt ventilasjon i blant annet grupperom. I disse rommene styres luftmengden etter tilstedeværelse, temperatur og CO2-nivå. I kjeller etableres det tilluft og avtrekk der det er behov.

    Videre er det installert et komplett SD-anlegg i bygget for styring av de tekniske installasjonen som nytt aggregat og kjølemaskin, samt behovstyrt ventilasjon. 

    Prosjektinformasjon

    Prosjekttype: Energi - totaltekniske entrepriser
    Kunde: Canica Eiendom
    Entrepriseform: Totalentreprise