Hopp til hovedinnhold

Fra kloakk til energi på Slemmestad Brygge

På Slemmestad skal kystbyen varmes opp med Norges første energiforsyning fra renset avløpsvann.

Prosjektstatus

   Nov 2020
   Dec 2023

   Grønn energiforsyning

   Pionerprosjektet på Slemmestad har utviklet en helt ny sirkulær løsning. Sammen med Veas og AF Gruppen etableres Slemmestad Energi AS, som skal bygge og drifte kystbyens nye energiforsyning. Via varmeveksling med renset avløpsvann leveres varme og kjøling til alle bygg, samt gatevarme for snøsmelting.

   • 40 MNOK

    Kontraktssum

   • Denne løsningen testes for første gang i denne skalaen

   AF Gruppen

   Kan se kloakk bli til varme

   På Bjerkås, rett nord for Slemmestad, ligger Veas – Norges største renseanlegg som renser avløpsvannet fra innbyggerne i eierkommunene, tilsvarende 750 000 personer i Oslo, Bærum, Asker og Nesodden. Etter at avløpsvannet er renset hos Veas, pumpes i dag alt vannet ut på dypet i Oslofjorden.

   Nå skal en del av det rensede avløpsvannet fraktes i sjøledning til Slemmestad og benyttes til produksjon av varme. En slik løsning finnes ikke i Norge. Løsningen representerer et betydelig bidrag til den sirkulære økonomien, både for Slemmestad og Asker kommune – avfall blir til ressurs.

   AF Energi & Miljøteknikk er spesialister på å bygge og drifte energisentraler. Løsningen på Slemmestad, som baserer seg på renset avløpsvann, er en nyvinning fra selskapet. AF Energi & Miljøteknikk vil levere det tekniske anlegget og drifte det.

   – I kystbyen i Slemmestad vil energisentralen bli plassert slik at publikum kan se hvordan kloakk og vaskevann går i én retning, renset avløpsvann kommer i retur, og varmt vann til oppvarming går til leilighetene. Midt på kaia kan man faktisk sitte og se på hvordan kloakk blir til varme i byggene, sier Per Just Skaret, økonomi- og markedsdirektør i AF Energi & Miljøteknikk.

   Sammen med Veas og AF Energi & Miljøteknikk ønsker kystbyen å vise i praksis hvordan bærekraftige løsninger kan være blant fremtidens byggeløsninger:

   – Mye av det vi i dag ser på som avfall, kan tas inn i kretsløpet igjen. Avløpsslam blir i dag omdannet til biogass og benyttet som jordforbedring i landbruket, og vi mener det også er et stort potensial for å benytte avløpsvann som energikilde i boliger og andre bygg. Vi håper dette prosjektet vil inspirere til nye, sirkulære løsninger, sier Per Torp, markedssjef i Veas.

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Lokal energiforsyning
   Forretningsenhet: AF Energi & Miljøteknikk
   Kunde: Slemmestad Brygge AS
   Entrepriseform: Teknisk entreprise