Hopp til hovedinnhold

HVAC-R rammeavtale Equinor

God ventilasjon og kjøling er viktige sikkerhetsfaktorer i petroleumsproduksjon. AF har rammeavtale for vedlikehold og modifikasjon av HVAC-anlegg på Statoils installasjoner på land og offshore.

Prosjektstatus

   Jun 2013
   Jun 2017

   Om prosjektet

   HVAC-systemene på en plattform må holdes vedlike kontinuerlig. Samtidig skal vedlikehold i minst mulig grad påvirke produksjonen. Rammeavtalen sikrer Statoil tilgang til vår spisskompetanse innen vedlikehold og modifikasjon av HVAC-anlegg.

    AF Gruppen

    North Sea

    HVAC sikrer plattformen

    Ventilasjonssystemet på en plattform handler om sikkerhet. Trykket i reservoaret er høyt, det samme er temperaturen. Når oljen og gassen skal opp gjennom brønnen, må ventilasjonssystemet kontrollerer trykk og temperatur. Deretter skal olje, vann og gass skilles fra hverandre. HVAC handler om sikkerhet. Om å sikre eksplosjonsfarlige områder og holde rømningsfarlige områder fri for gasser og røyk ved hjelp av overtrykk samt sørge for korrekte temperaturer. De HVAC-tekniske systemen er de første som skal starte og de siste som skal stenge på en plattform., uanset om stansen er tilsiktet eller ei.

    Rammeavtale fastsette kontraktsvilkårene for vedlikehold og modifikasjoner som Statoil ønsker i løpet av den perioden avtalen varer. Kontraktsvilkårene vil typisk være om hva som skal leveres, priser og leveringsbetingelser.

    Prosjektinformasjon

    Prosjekttype: HVAC - Offshore
    Forretningsenhet: AF Offshore AeronMollier
    Kunde: Statoil
    Entrepriseform: Rammeavtale