AF har ansatt de belgiske fårehundene (Malenois) Mira og Sylvester som er trent opp til å lukte og identifisere sprengstoff i grunnen. Snart får de følge av en ny «kollega», Corona. Selv om AF får overlevert områder som skal være trygge, hender det at hundene gjør funn og at de som har tilrettelagt tomten, kan ha oversett udetonert sprengstoff. Ingen elektroniske sensorer kan måle seg med hundenesen, verken i fleksibilitet eller i kapasitet.

Siden 2012 har AF benyttet søk med trente hunder etter sivile eksplosiver. Fra høsten 2017 startet opptreningen av egne hunder ansatt direkte i AF. På prosjektet i Vestby jobbet hundene gjennom høsten 2018 for å klargjøre områdene der Kaffehuset i Vestby nå tar form.

- Vi gjenbruker mer og mer areal og bruker om igjen tomter som tidligere har vært i bruk. Siden vi har sprengt fjell i dette landet i 150 år, er det derfor ikke til å unngå at vi kommer borti gammelt sprengstoff.  Gammelt sprengstoff som er kaldt og mørkt, kan ha svært lang holdbarhet og utgjøre en fare for anleggsarbeiderne som jobber på stedet. Dette utgjør er et sikkerhetsproblem, sier Jarle Bøckman i AF Decom som har ansvar for hundene.

Sylvester og Mira er ikke familiehunder og holder til i en hundegård når arbeidsdagen er over. Hunder kan trenes opp til å finne for eksempel mennesker, narkotika eller sprengstoff. Bakkesøkshunder har lenge vært i bruk i tidligere stridsområder, men ifølge Bøckman er Sylvester og Mira trolig de første sivile hundene i Norge som er lært opp til søk etter sivilt sprengstoff i bakken.