På Hasle oppfører AF «verdens smarteste bygg» for IT-selskapet ATEA og nye og moderne leiligheter på Krydderhagen. Ved hjelp av Augmented Reality (AR) eller utvidet virkelighet, får våre medarbeidere «røntgensyn». Fra en app på mobilen kan de peke en retning og se hvor veggene skal stå, eller hvor elektroføringene går før de er bygget. Løsningen benyttes under befaring og på sluttbefaringer med kunden.

Løsningen forenkler og strømlinjeformer prosjekterings- og utførelsesfasen. Eventuelle avvik blir registret og tilgjengeliggjort for analyse og korrigering digitalt.

-Før baserte vi vår forståelse av løsninger og detaljer på plan- og snittegninger. Tegninger i 2D kan være vanskelig å forstå og begrenser seg ofte til ett fag. Med AR-teknologi går det raskere å få en god forståelse av hvordan noe skal bygges, siden vi kan kombinere BIM-modellen med virkeligheten, sier Einar Grimstad, anleggsleder på ATEA-bygget på Hasle for AF Bygg Oslo.

- Før måtte vi lete i tegninger, eller manuelt sammenligne 3D-modell med virkeligheten for å se innbygde installasjoner i vegger, gulv eller tak. AR-teknologi effektiviserer denne operasjonen på befaring ute på byggeplass ved at mobilkamera rettes mot aktuell overflate og innbygde installasjoner kommer til synlighet som et ekstra «filter» på telefonen, sier Grimstad.

Løsningen leveres av Dalux og er et befaringsverktøy som inneholder kvalitetskontroll, HMS-registrering og internkontroll i en og samme app. Registreringer dokumenteres med bilder, egne standardtekster og listeverdier, og plasseres på tegning og i 3D-modell via GPS eller manuelt posisjonsvalg og informasjon fra prosjektdeltakere.