Hopp til hovedinnhold

Revisjon

PWC og Thomas Whyte Gaardsø er AF Gruppens revisor. Revisor gir aksjonærer, ledelse og andre interessenter en bekreftelse på at AF følger lover og regler for virksomheten.

Revisor redegjør for sitt arbeid og gir sin vurdering overfør styret i selskapet i forbindelse med årsavslutningen. Revisor deltar på selskapets generalforsamling. Revisjonsberetningene har i alle år vært uten anmerkninger.

AF har som policy å benytte samme revisjonsfirma i alle konsernselskaper der dette er praktisk mulig. I deleide selskaper skjer valg av revisor etter avtale med øvrige eiere.

Kravet til revisors uavhengighet tilsier at AF i minst mulig grad bør benytte valgt ekstern revisor til andre oppgaver enn lovbestemt, finansiell revisjon. Revisor blir likevel brukt til naturlige revisjonrelaterte oppgaver som teknisk bistand med selvangivelser, årsregnskap, forståelse av regnskaps- og skatteregler og bekreftelse av økonomisk informasjon i ulike sammenhenger.