Hopp til hovedinnhold

Visjon og verdier

  Våre kjerneverdier har røtter tilbake til etableringen av AF Gruppen i 1985. Kjerneverdiene er selve grunnfjellet i vår virksomhet og preger alt vi gjør, og ikke gjør.
  Vi rydder fra fortiden og bygger for fremtiden.
  AF Gruppens visjon

  Verdier

  AF Gruppen er et verdibasert selskap og kjerneverdiene utgjør selve grunnfjellet i virksomheten. Våre medarbeidere skal kunne identifisere seg med og etterleve verdiene.

  • Til å stole på

   Selskapets medarbeidere representerer virksomheten utad og skal være til å stole på til enhver tid.
  • Grundighet og hardt arbeid

   Vi etterstreber alltid å sikre grundige forberedelser, klare beslutninger, komplett utførelse og pålitelig dokumentasjon.
  • Vilje til lønnsom vekst

   AF skaper verdier gjennom lønnsom vekst. Organisasjonen skal stadig utvikles, og vi satser på forretningsområder der vi kan oppnå konkurransemessige fortrinn.
  • Ledelse gjennom tilstedeværelse og innlevelse

   I AF settes normene av ledere som går foran med sin tilstedeværelse og innlevelse. Vår organisering og kultur skal sikre alle medarbeidere relevant veiledning.
  • Frihet til å utøve entreprenørånd og disiplin i henhold til mål og krav

   AFs desentraliserte beslutningsmyndighet gir medarbeidere rom til å gripe muligheter som driver selskapet fremover. Verdiskapningen skal ikke gå på bekostning av sikkerhet, etikk, øvrige mål og krav.

  Hensikt, mål og verdier og Adferdskoden

  AF Gruppen skal skape verdier og muligheter gjennom prosjektvirksomhet med en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk.
  AF Gruppens forretningside