Hopp til hovedinnhold
Visjon og verdier

Visjon og verdier

  Historien om AF Gruppen er preget av en verdibasert bedriftskultur. Våre kjerneverdier har røtter tilbake til etableringen av AF Gruppen i 1985. Kjerneverdiene er selve grunnfjellet i vår virksomhet og preger alt vi gjør, og ikke gjør.
  Vi rydder fra fortiden og bygger for fremtiden.
  AF Gruppens visjon

  Verdier

  AF Gruppen er et verdibasert selskap. Kjerneverdiene er selve grunnfjellet i vår virksomhet. Vi forventer at alle våre medarbeidere skal kunne identifisere seg med og etterleve kjerneverdiene.

  • Til å stole på

   Medarbeiderne, og spesielt lederne, representerer virksomhetens moral og samvittighet. Alle medarbeiderne har rett og plikt til å bidra i diskusjoner om viktige prosesser og beslutninger. Når beslutninger er tatt skal de gjennomføres raskt, lojalt og effektivt.
  • Frihet til å utøve entreprenørånd og disiplin i henhold til mål og krav

   Vår operative virksomhet skal være desentralisert og ha god balanse mellom frihet og disiplin. Vi skal gi rom til medarbeidere som ser og griper muligheter. Samtidig må det utøves disiplin slik at verdiskapningen ikke går på bekostning av sikkerhet, etikk og øvrige mål og krav.
  • Grundighet og hardt arbeid

   Vi skal ha utholdenhet til å sikre grundige forberedelser, klare beslutninger, komplett utførelse og pålitelig dokumentasjon.
  • Vilje til lønnsom vekst

   AF skal skape verdier gjennom lønnsom omsetningsvekst. Evne og kapasitet til å drive en voksende organisasjon skal stadig utvikles. Vi skal satse på nye forretningsområder der vi kan oppnå konkurransemessige fortrinn, og vi skal være forretningsmessig i all vår virksomhet.
  • Ledelse gjennom tilstedeværelse og innlevelse

   Ledere i AF skal sette normene ved å være tilstede og gå foran. Vi skal ha evnen til å prioritere og konsentrere ressursene til definerte oppgaver. Den som blir ledet har krav på å bli veiledet i arbeidet.

  Hensikt, mål og verdier og Adferdskoden

  AF Gruppen skal skape verdier og muligheter gjennom prosjektvirksomhet med en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk.
  AF Gruppens forretningside