Hopp til hovedinnhold
Visjon og verdier

Visjon og verdier

  Historien om AF Gruppen er preget av en verdibasert bedriftskultur. Våre kjerneverdier har røtter tilbake til etableringen av AF Gruppen i 1985. Kjerneverdiene er selve grunnfjellet i vår virksomhet og preger alt vi gjør, og ikke gjør.
  Vi rydder fra fortiden og bygger for fremtiden.
  AF Gruppens visjon

  AF Gruppen skal være bransjeledende innen miljøløsninger gjennom å ha spisskompetanse innen miljø og energi. Enkelte av våre forretningsområder er svar på konkrete samfunnsutfordringer. Gjennom våre miljøparker bidrar AFs teknologi til rensing, resirkulering og gjenbruk av knappe ressurser. Teknologien er egenutviklet og kan rense og gjenvinne inntil 80 % av masser som ellers ville blitt levert til deponi. AF tilbyr også energieffektiviserende løsninger for bygg og miljøvennlig fjerning av offshoreinstallasjoner.

  AF Gruppen skal gjennom nyskapende bruk av materialer og effektiv prosjektgjennomføring skape løsninger som er tilrettelagt for fremtidens bruk og gir høy kundeverdi.

  Verdier

  AF Gruppen er et verdibasert selskap. Kjerneverdiene er selve grunnfjellet i vår virksomhet. Vi forventer at alle våre medarbeidere skal kunne identifisere seg med og etterleve kjerneverdiene.

  • Til å stole på

  • Frihet til å utøve entreprenørånd og disiplin i henhold til mål og krav

  • Grundighet og hardt arbeid

  • Vilje til lønnsom vekst

  • Ledelse gjennom tilstedeværelse og innlevelse

  Hensikt, mål og verdier og Adferdskoden

  AF Gruppen skal skape verdier og muligheter gjennom prosjektvirksomhet med en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk.
  AF Gruppens forretningside