Hopp til hovedinnhold
Konsernledelsen

Konsernledelsen

  Konsernledelsen

  • Amund Tøftum

   Konsernsjef (f. 1978)

   Konsernsjef i AF Gruppen fra 2020. Han har innehatt ulike lederstillinger i AF Gruppen og kom til selskapet i 2005. Tøftum har hatt ansvar for AF Gruppens offshorevirksomhet, vært konserndirektør for Bygg Norge med ansvar for deleide selskaper i AF, vært prosjektdirektør i AF Offshore Decom og har også erfaring fra forretningsutvikling og ulike driftsroller. Utdannet sivilingeniør fra NTNU. Pr. 31.12.21 eier han 120 365 aksjer og har 20 833 opsjoner i AF Gruppen ASA.

  • Sverre Hærem

   Konserndirektør Finans / CFO (f. 1965)

   Konserndirektør Finans fra 2007. Hærem har tidligere arbeidet som økonomidirektør i Dyno ASA og som finansdirektør i Fjord Seafood ASA. Er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Pr. 31.12.21 eier han 149 912 aksjer og har 23 110 opsjoner i AF Gruppen ASA.

  • Ida Aall Gram

   Konserndirektør Eiendom, HR og Kommunikasjon (f.1977)

   Gram har ansvar for Eiendom i Norge, samt HR og kommunikasjon. Hun kom til AF som porteføljedirektør i AF Eiendom i 2017. Hun har tidligere erfaring fra Gyldendal, Orkla Eiendom og McKinsey og er utdannet siviløkonom fra BI. Pr. 31.12.21 eier hun 19 749 aksjer og har 20 488 opsjoner i AF Gruppen ASA.

  • Geir Flåta

   Konserndirektør Anlegg og Offshore (f.1978)

   Flåta har ansvar for anleggs- og offshorevirksomheten i AF. Har tidligere hatt ulike lederroller i prosjekt og på enhetsnivå, og har bred ledererfaring fra bygg- og anleggsiden i AF Gruppen. Flåta har en MBA fra NHH og er sivilingeniør fra NTNU. Pr. 31.12.21 eier han 1 295 aksjer og har 20 488 opsjoner i AF Gruppen ASA.

  • Bård Frydenlund

   Konserndirektør Sverige og Betonmast (f. 1968)

   Frydenlund har ansvar for virksomheten i Sverige og Betonmast sin virksomhet i Norge og Sverige. Utdannet diplomøkonom og Master of Management fra BI i tillegg til 1. avdeling jus fra Universitet i Oslo. Har vært i AF siden 2000. Pr. 31.12.21 eier han 171 183 aksjer og har 20 833 opsjoner i AF Gruppen ASA.

  • Tormod Solberg

   Konserndirektør Bygg (f.1971)

   Solberg har ansvar for byggvirksomheten i Norge. Han har hatt ulike lederstillinger i AF Gruppen siden 2006. Han kommer fra stillingen som økonomidirektør i AF Bygg Oslo, og var sentral i etableringen av konsernets modell for risikostyring. Han har bakgrunn som prosjektleder i ABB og som konsulent i PWC. Pr. 31.12.21 eier han 44 865 aksjer og har 14 513 opsjoner i AF Gruppen.

  • Eirik Wraal

   Konserndirektør Bygg, Energi og Miljø (f.1979)

   Wraal har ansvar for miljø- og energivirksomheten i Norge, deler av byggvirksomheten og har også ansvar for samfunnsansvar i AF Gruppen. Han var tidligere leder for AF Decom og har vært i selskapet siden 2004. Han har innehatt ulike driftsroller innen AFs miljøvirksomhet. Utdannet sivilingeniør fra NTNU. Pr. 31.12.21 eier han 33 559 aksjer og har 20 660 opsjoner i AF Gruppen ASA.