Hopp til hovedinnhold

Konsernledelsen

  Konsernledelsen

  • Morten Grongstad

   Konsernsjef (f. 1975)

   Konsernsjef i AF Gruppen fra 2015. Kom til AF fra Fornebu Utvikling (adm. dir.) i 2012. Bred ledererfaring innenfor eiendomsutvikling fra bl.a. Orkla Eiendom. Grongstad er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Pr. 31.12.18 eier han 219.193 aksjer og har 35 922 opsjoner i AF Gruppen ASA

  • Sverre Hærem

   Konserndirektør Finans / CFO (f. 1965)

   Konserndirektør Finans fra 2007. Han har tidligere arbeidet som økonomidirektør i Dyno ASA og finansdirektør i Fjord Seafood ASA. Han er utdannet siviløkonom fra BI. Hærem eier pr. 31.12.18 123.817 aksjer og har 24.918 opsjoner i AF Gruppen ASA.

  • Ida Aall Gram

   Konserndirektør Eiendom, HR og Kommunikasjon (f.1977)

   Gram har ansvar for Eiendom i Norge, samt HR og kommunikasjon. Hun kom til AF som porteføljedirektør i AF Eiendom i 2017. Hun har tidligere erfaring fra Gyldendal, Orkla Eiendom og McKinsey og er utdannet siviløkonom fra BI. Pr. 31.12.18 eier hun 1.854 aksjer og har 9 573 opsjoner i AF Gruppen ASA.

  • Arild Moe

   Konserndirektør Anlegg (f. 1965)

   Moe har ansvar for anleggsvirksomheten i Norge. Han har hatt ulike lederstillinger i AF og har arbeidet i selskapet siden 1990. Moe er utdannet bygg- og anleggsingeniør fra HiO og bedriftsøkonom fra UiA. Pr. 31.12.18 eier han 254.416 aksjer og har 24.152 opsjoner i AF Gruppen ASA.

  • Amund Tøftum

   Konserndirektør Offshore og Bygg Norge (deleide selskaper) (f. 1978)

   Tøftum har ansvar for AF Gruppens offshorevirksomhet og er også konserndirektør for Bygg Norge med ansvar for deleide selskaper i AF. Han kom fra stillingen som prosjektdirektør i AF Offshore Decom. Erfaring fra forretningsutvikling og ulike driftsroller i AF. Utdannet sivilingeniør fra NTNU og har vært i AF siden 2005. Pr. 31.12.18 eier han 74.349 aksjer og har 21.970 opsjoner i AF Gruppen ASA.

  • Bård Frydenlund

   Konserndirektør Sverige (f. 1968)

   Ansvar for virksomheten i Sverige. Utdannet diplomøkonom og Master of Management fra BI i tillegg til 1. avdeling jus fra Universitet i Oslo. Har vært i AF siden 2000. Pr. 31.12.18 eier han 133.249 aksjer og har 21.970 opsjoner i AF Gruppen ASA.

  • Eirik Wraal

   Konserndirektør Energi og Miljø (f.1979)

   Wraal har ansvar for miljø- og energivirksomheten i Norge i tillegg til samfunnsansvar. Han var tidligere leder for AF Decom og har vært i selskapet siden 2004. Han har innehatt ulike driftsroller innen AFs miljøvirksomhet. Utdannet sivilingeniør fra NTNU. Pr. 31.12.18 eier han 28.138 aksjer og har 21.970 opsjoner i AF Gruppen ASA.

  • Konserndirektør Geir Flåta

   Konserndirektør Bygg Norge (Heleide selskaper) (f1978)

   Geir Flåta kommer fra stillingen som direktør for AF Nybygg. Han har bred prosjekt- og ledererfaring fra bygg- og anleggsiden i AF Gruppen. I konsernledelsen har han ansvar for den heleide byggvirksomheten i Norge. Flåta har en MBA fra NHH og sivilingeniør fra NTNU.