Hopp til hovedinnhold
Ingen skal bli syke av å jobbe i AF og vi jobber for at alle ansatte skal oppleve arbeidsglede og trivsel. Sykefravær er en indikator for helsearbeidet, og målet er å unngå alt sykefravær som er forårsaket av jobben - altså null arbeidsrelatert sykefravær.

AF har intern bedriftshelsetjeneste som bistår i det forebyggende helsearbeidet. De følger opp medarbeidernes helse ved jevnlige helseundersøkelser og de bistår i sykefraværsutvalg som er etablert i forretningsenhetene for å sikre god oppfølging av alle med sykefravær.

For å sikre kunnskap om eksponeringer man utsettes for i arbeidet og hvilke tiltak som kan hindre helseskader, har AF helsekort for de 15 mest aktuelle eksponeringene. Disse er tilgjengelige på flere språk. I tillegg har AF utviklet og tatt i bruk programmet HelseRisk som gjør oss i bedre stand til å identifisere og påvirke helserisiko. 

  • Utvikling i sykefravær i AF
    Tabellen viser utviklingen i sykefravær i AF Gruppen i prosent.