Hopp til hovedinnhold
Forprosjekter og mulighetsstudier

Forprosjekter og mulighetsstudier

  AF Energi har et eget miljø som skal sikre at kunden og oss selv møter nye markedsforutsetninger proaktivt.

  Endringene i bransjen skjer raskt og stiller større krav til både entreprenør og byggherre.  Digitaliseringen skaper store muligheter til å sikre langt bedre kvalitet på datagrunnlag, innsikter og anbefalinger, samt hvordan vi samspiller både med kundene og internt. Byggherrer legger mer vekt på helhetlighet og oppgaveforståelse på bekostning av pris, og i tillegg stilles kravene til bærekraft av stadig flere, og de defineres mer presist og omfattende.

  For å møte disse endringene har vi samlet spisskompetanse innen digital utvikling med erfarne energieksperter som dekker både bærekraft i bygg generelt og energifag spesielt. Dermed kan vi levere anbefalinger som kombinerer solid helhetlig fagkunnskap med enda bedre datagrunnlag og analyser.

  Forprosjekter og mulighetsstudier gjennomføres for både nye og eksisterende bygg, og omfatter blant annet:

  ·  Råd om grep for å oppnå målsatt bærekraft

  ·  Beregne energi- og effektbehov

  ·  Vurdere aktuelle energikilder inkludert behov for lagring og effektutjevning

  ·  Optimalisere energidistribusjon

  Ta kontakt med oss