Hopp til hovedinnhold
Forprosjekter og mulighetsstudier

Forprosjekter og mulighetsstudier

  En overgang til bedre og mer fremtidsrettede energiløsninger starter ofte med en mulighetsstudie og et forprosjekt.

  Samfunnet er i endring og spesielt i bygg- og rehabiliteringsprosjekter som har et potensial for oppnåelse av bærekraftsgevinster forventes det stadig mer av entreprenører og byggherrer. For å møte forventningene til bærekraftige energileveranser utforsker vi hele tiden ny teknologi og benytter oss av digitalisering der det er mulig. 

  Vi leverer nå bedre kvalitet på datagrunnlag og innsikt enn tidligere, og vi samspiller samtidig bedre med kundene våre. Resultatet er at stadig flere byggherrer kan realisere mer bærekraftige prosjekter, hvilket også gjør at eiendomsbransjen til enhver tid forsøker å strekke seg enda litt lenger i søken etter mest mulig grønne bygg.

  I AF Energi kombinerer vi vår beste kompetanse på digital utvikling med erfarne energieksperter som lar oss dekke både bærekraft i bygg generelt og energifag spesielt. Vi leverer anbefalinger som kombinerer helhetlig fagkunnskap med det fremste vi besitter av datagrunnlag og analyser.

  Forprosjekter og mulighetsstudier gjennomføres for både nye og eksisterende bygg, og vil kunne gi deg blant annet:

  • Konkrete råd til grep du kan ta for å oppnå bærekraftsmål
  • Beregning av energi- og effektbehov
  • Vurdering av aktuelle energikilder inkludert behov for lagring og effektutjevning
  • Forslag til hvordan du kan optimalisere energidistribusjonen

  Ta kontakt med oss dersom du er interessert i å komme i gang med en mulighetsstudie. En innledende prat er gratis, men den kan bli starten på store besparelser for ditt bygg.

  Ta kontakt med oss