Hopp til hovedinnhold
Energieffektivisering

Energieffektivisering

    AF hjelper deg med å få ned energibruken. Alle energieffektiviserende tiltak vi foreslår gir lønnsomme investeringer.

    Besparelsen tiltakene fører til finansierer investeringen

    Energieffektivisering gir positive effekter fra første dag, både for kundenes bunnlinje og for miljøet.

    Vi kartlegger energisparepotensialet i eksisterende bygningsmasse med mål om å redusere energibruken med minst 25 prosent. Samtidig rehabilitering eller oppgradering av bygget vil gi ytterligere besparelser. Totalt vil tiltakene føre til en verdiøkning av bygget.

    Kontaktpersoner