Hopp til hovedinnhold

AF har et bredt tjenestespekter innenfor energi og tekniske fag.

Våre kunder skal oppleve at design, installasjon og drift henger sammen. Med solid kompetanse langs hele livssyklusen for en energiløsning er helheten en av våre fremste styrker. Vi hjelper våre kunder med å redusere energiforbruk, lokal energiproduksjon og oppfølging av energiløsninger gjennom overvåking, driftsoptimalisering og servicekontrakter. Vi satser på tiltak som gir lønnsomhet for kundens bunnlinje, men også for miljøet.

I tillegg er AF Energi en entreprenør som kan påta seg store tekniske entrepriser og totalentrepriser med bygningsarbeider. Vi har egne fagarbeidere for rør og elektro, og mange samarbeidspartnere vi gjennomfører prosjekter med.

 • Resultatgaranti

  AF Energi er landsledende på antall garanterte og sparte kilowattimer i norske bygg siste 15 år. Vi avlaster gjerne våre kunder for risiko ved å garantere ytelser for våre løsninger.
 • Miljøkompetanse

  AF Energi kan hjelpe deg med å møte krav til bærekraft mer helhetlig enn kun på energibruk og inneklima
 • 150 fageksperter

  Våre ansatte er ingeniører, økonomer, serviceteknikere og fagarbeidere og kan hjelpe deg med hele tjenestespekteret innen energitjenester.
 • Fornybar energi

  Våre løsninger utnytter lokal og fornybar energi som ellers ville gått tapt. Kundene realiserer sine miljømål og vi sikrer samtidig god energiproduksjon med effekt på bunnlinjen.

Lønnsom energirehabilitering

Aktuelt

Les flere nyheter fra Energi