Hopp til hovedinnhold
Til tross for kontinuerlig sikkerhetsarbeid må AF alltid være forberedt på alvorlige ulykker. Ulykker kan skje når man minst venter det.

AF er organisert med beredskapssystem i hvert prosjekt og overordnet i konsern. Beredskapsledelsen skal håndtere og redusere skadevirkninger av alvorlige ulykker og sørge for god oppfølging. I en beredskapssituasjon søker de involverte oversikt og kontroll, og å gjennomføre tiltak som kan begrense skadene, herunder også langsiktige skadevirkninger.

I AFs prosjekter er det prosjektorganisasjonen som gjennomfører øvelser i henhold til sin prosjektspesifikke beredskapsplan. For å være forberedt på større krisesituasjoner, gjennomføres øvelser i AFs sentrale beredskapsledelse. Dette er en beredskapsledelse som sammen med et kriseteam skal kunne støtte, gi råd, trene og avlaste prosjektene i en krisesituasjon.

AF har en døgnbemannet beredskapsorganisasjon.

Beredskapsøvelse på Tofte