Hopp til hovedinnhold
Vi kartlegger energisparepotensialet i en bygningsmasse med mål om å redusere energibruken med minst 25 prosent. Analysen kan og ta hensyn til nødvendige oppgraderinger og leietakertilpasninger.

Analysen som ivaretar energioptimalisering og nødvendige oppgraderingsbehov

AF Energi & Miljøteknikk utfører en analyse hvor energiflyten i bygget blir kartlagt og potensialet for energioptimal drift blir identifisert. Analysen består av en grundig modellert tiltakssammensetning for å identifisere optimalt
skjæringspunkt for kost/nytte.

Analysen vil ta for seg lønnsomme energitiltak, anbefalte tiltak i forhold til bedring av inneklima, planlagte oppgraderingsbehov og nødvendige vedlikeholdstiltak.

Ta kontakt med oss