Hopp til hovedinnhold
Vi kartlegger energisparepotensialet i en bygningsmasse med mål om å redusere energibruken med minst 25 prosent. Analysen kan og ta hensyn til nødvendige oppgraderinger og leietakertilpasninger.

Analysen som ivaretar energioptimalisering og nødvendige oppgraderingsbehov

AF Energi & Miljøteknikk utfører en analyse hvor energiflyten i bygget blir kartlagt og potensialet for energioptimal drift blir identifisert. Analysen består av en grundig modellert tiltakssammensetning for å identifisere optimalt
skjæringspunkt for kost/nytte.

Analysen vil ta for seg lønnsomme energitiltak, anbefalte tiltak i forhold til bedring av inneklima, planlagte oppgraderingsbehov og nødvendige vedlikeholdstiltak.

Hva inneholder en typisk analyse?

 • 5 - 10

  En liste med anbefalte tiltak med innsparing på energiforbruk

 • 2 - 15

  år

  Hvert energisparetiltak har en inntjeningstid

 • ?

  kWh

  AF garanterer for en årlig energibesparelse

Ta kontakt med oss