I juli 2020 lovte AF Gruppens konsernsjef, sammen med de andre toppsjefene i mangfoldsnettverket Diversitas, et tydelig oppgjør mot trakassering i bygg- og anleggsbransjen. Bakgrunnen var Ida-saken som preget nyhetsbildet sommeren 2020, der en kvinnelig, ung lærling, fortalte om sine opplevelser av trakassering. Kvinnen var ansatt i et firma som har hatt oppdrag som underentreprenør på flere byggeplasser hos de større entreprenørene. Diversitas-toppsjefene svarte med et felles opprop som ble oppsummert slik: «Som bransjekollegaer kan vi konkurrere om mye, men HMS og inkluderende arbeidsmiljø uten trakassering er områder hvor vi skal stå sammen, og hvor vi har alt å vinne på at ingen taper. Nå er det på høy tid at vi sammen tar dette oppgjøret og viser handlekraft.»

AF har jobbet med mangfoldsprosjektet De beste folka siden 2018. Men selv om vi scorer høyt i våre medarbeidertilfredshetsundersøkelser både hos kvinner og menn, så viser både Ida-saken og egne rapporter fra bedriftshelsetjeneste og varslingsutvalg, at AF fortsatt har en jobb å gjøre for å få bukt med trakassering.

-        AF Gruppen skal ha et inkluderende og trygt arbeidsmiljø med nulltoleranse for diskriminering og med konsekvenskultur. Det står tydelig i vår konsernstrategi. Da gjelder det å være like tydelig ute på byggeplassene våre. Vi har ansvar for kulturen i prosjektene, både blant ansatte og underentreprenører, sier konsernsjef Amund Tøftum.  

Han oppfordrer prosjektene til å bestille plakatene «Her er alle like mye verdt» og synliggjøre dem i brakker og andre egnede steder på prosjektet. I tillegg er både en kort film og presentasjon tilgjengelig til opplæringsmateriell og dialog med ansatte og underentreprenører.  

-        Det er viktig å sikre at alle i AF Gruppens prosjekter etterlever samme tydelige budskap, sier Tøftum.