Hopp til hovedinnhold
AF er Europas største entreprenør innen riving og miljøsanering av bygg og konstruksjoner. Alt som er bygget kan rives av oss. Vi gjør det på en sikker og miljøvennlig måte med høy grad av gjenvinning. AF har solid kompetanse innenfor fagområder som sprengning, mudring, sanering av forurenset masse og fjerning av skipsvrak. Vi gjennomfører oppdrag i hele Skandinavia, med kvalitet i alle faser av gjennomføringen. Vi følger alltid alle krav i kontrakter, standarder, lover, forskrifter, og eget kvalitetssystem. I våre miljøparker i Trondheim, Lillestrøm og Nes forvandler vi forurenset masse til nye ressurser gjennom innovativ miljøteknologi utviklet av AF.

Miljøvirksomheten

Aktuelt

  • Sorterer alt avfall på byggeplass

    AF og Norsk Gjenvinning har nådd sitt ambisiøse mål om å sortere alt avfall på Oslo S Utviklings (OSU) byggeplass i Bjørvika. Hemmeligheten er kompetanseheving, kursing og tett oppfølging. Nå ønsker resten av byggebransjen å lære.

    Publisert 17.06.2019

  • AF Decom miljøsanerer for nytt sykehus

    Helse Sør-Øst RHF skal etablere nytt sykehus på Brakerøya i Drammen.

    Publisert 20.12.2018