Hopp til hovedinnhold
AF er Europas største entreprenør innen riving og miljøsanering av bygg og konstruksjoner. Alt som er bygget kan rives av oss. Vi gjør det på en sikker og miljøvennlig måte med høy grad av gjenvinning. AF har solid kompetanse innenfor fagområder som sprengning, mudring, sanering av forurenset masse og fjerning av skipsvrak. Vi gjennomfører oppdrag i hele Skandinavia, med kvalitet i alle faser av gjennomføringen. Vi følger alltid alle krav i kontrakter, standarder, lover, forskrifter, og eget kvalitetssystem. I våre miljøparker i Trondheim, Lillestrøm og Nes forvandler vi forurenset masse til nye ressurser gjennom innovativ miljøteknologi utviklet av AF.

Miljøvirksomheten

Aktuelt

 • AF Gruppen utvider silisiumfabrikk

  Tyske Wacker Chemie AG har valgt AF Gruppen som entreprenør for utførelsen av grunnarbeid og oppføring av ny smelteovn i forbindelse med utvidelsen av Holla Smelteverk på Kyrksæterøra.

  Publisert 28.09.2017

 • AF Gruppen leverer varme og kjøling til Campus Ås

  AF Energi & Miljøteknikk er tildelt kontrakt K302 Varme- og kjøleanlegg for Statsbygg på Campus Ås.

  Publisert 26.06.2017

 • Etablerer ny miljøpark på Østlandet

  AF Gruppen, Esval Miljøpark og Gunnar Holth Grusforretning vil etablere den første miljøparken for gjenvinning av forurenset masse på Østlandet. Målet er å gjenvinne 100 prosent av massene ved hjelp av ny miljøteknologi.

  Publisert 21.03.2017