Hopp til hovedinnhold

Miljøpark

  Miljøpark tar imot forurenset masse og renser den på en miljømessig forsvarlig måte. AF sin teknologi bidrar til et renere miljø ved at inntil 80 prosent av massene som ellers ville havnet i tradisjonelle deponier i stedet renses og får nytt liv når den selges for ny bruk i samfunnet igjen. Vi gjør avfall til råvare. Målet er 100 prosent gjenbruk og avvikling av det tradisjonelle deponiet. Europakommisjonens mål er at nettopp 80 prosent av alle materialer skal gjenvinnes og forbli i kretsløpet innen 2030. Vår nysgjerrighet og søken etter innovative og nyskapende løsninger viser at det er mulig, men flere må bidra.

  Aktuelt om miljøparker

  • Lanserer Norges mest miljøvennlige betong

   Verdens mest brukte materiale står for 5-7 prosent av de globale klimagassutslippene hvert år. Flytrafikken slipper halvparten. Nå skal AF og Betong Øst gjøre noe med problemet.

   Publisert 26.08.2021

  • - En stor miljøgevinst for beboerne

   Vinterglatte fortau og veier i Bærum skal for første gang strøs med resirkulert strøsand. Det betyr både renere luft og miljøgevinster for innbyggerne i kommunen.

   Publisert 06.01.2021

  • Miljøpark blir partner i nytt innovasjonssenter

   AFs Miljøparker skal, bokstavelig talt, redde jorda. Forskningsrådet har tildelt midler til innovasjonssentre for bærekraftig behandling av forurenset jord og overskuddsmasser, der Miljøparkene i AF Decom blir en viktig partner.

   Publisert 26.06.2020

  • En panteautomat for bransjen

   Nes Miljøpark på Vormsund i Nes kommune skal bidra til gjenvinning av masser som ellers ville havnet i tradisjonelle deponier – slik som grusen som strøs på fortauene du går på.

   Publisert 17.01.2020

  Rimol Miljøpark - Innovativ rensemetode som løser flere miljøutfordringer

  Kontakt