På Sentralen fikk 160 AF-ere utdelt forskningsfunn og påstander på bordene. Bordkortene ble startskuddet for mange interessante diskusjoner om ubevisst diskriminering i AF og i samfunnet. Arrangementet var første tiltak i arbeidet som er satt i gang for å øke kvinneandelen i AF.

- Dere skal vite at hele ledelsen står bak arbeidet med å øke kvinneandelen i AF og sikre like karrieremuligheter for kvinner og menn. Vi liker å være best i klassen, men her må vi erkjenne at vi er blant de dårligste, sa konsernsjef Morten Grongstad og trakk frem flere statistikker som viser at AF har en vei å gå.

Kvinneandel på stedet hvil
Mens stadig flere kvinner studerer Bygg og Miljøteknikk ved NTNU, så har AF sin kvinneandel stått på stedet hvil, og det siste året faktisk hatt en negativ utvikling. AF har en total kvinneandel på 7,5% noe som er bak Skanska (9%) og Veidekke (9%), og langt bak de rådgivende ingeniørene som Norconsult (27%) og Multiconsult (30%).

Mytene som skulle avlives
- Vi liker å tro at vi er kjønnsblinde, sa Isabelle Ringnes, men vi tar med oss kultur og holdninger gjennom hele livet. Hun viste til en undersøkelse i 2015 hvor norske studenter ble satt til å vurdere to personkarakteristikker som var helt identisk med unntak av navn. Mens «Hans» ble oppfattet som en god leder, ble «Hanna» oppfattet som mindre sympatisk og sjefete. Ringnes mente også at det var en myte at kvinner ikke er ambisiøse, og viste til en McKinsey rapport som dokumenterer at ambisjonene om å nå toppsjiktet i en bedrift er like høy blant kvinner og menn.

Gode forslag helt fra start
Temaet engasjerte åpenbart de fremmøtte, som kom med flere konkrete forslag til ledelsen for hva AF bør gjøre for å tilrettelegge for like karrieremuligheter for kvinner og menn. Rundt bordene på Sentralen ble det diskutert lavthengende frukter som kunne tas ut for å gjøre det enklere både for kvinner og menn å koordinere karriere og småbarnsperioden hjemme. Andre pekte på en bedriftskultur som er i ferd med å endres. 
 
Kvinneandelen skal økes fordi det er lønnsomt for konsernet og vil styrke AF Gruppens konkurransekraft, var budskapet til konsernsjefen. Samarbeidet med organisasjonen #HunSpanderer er bare ett av flere tiltak i et langsiktig arbeid for å få flere kvinner til å velge AF og til å ta lederroller i konsernet.