Kontrakten omfatter prosjektering, orberedenfde arbeider, fjerning og gjenvinning (EPRD) av Dunlin Alpha plattformen, med en total vekt på cirka 20.000 tonn. Kontrakten er ventet å tildeles i Q4 2018, og prosjekteringen vil starte umiddelbart deretter. Plattformen skal fjernes og gjenvinnes i perioden mellom 2021 - 2024.