- Kan dere se for dere en bransje med like mange damer som karer?   
- Ja, kom det tydelig fra salen.  

- Det er bra, for hvis du ikke kan se det for deg, så har du aldri noe sjanse til å oppnå det, sa Morten Grongstad og la til:  

-  AF er Nordens mest lønnsomme entreprenør, men skal vi beholde den posisjonen, så kan vi ikke ha en kvinneandel på ni prosent, Vi er 4200 ansatte og vår satsing på økt kvinneandel handler om konkurransemessige hensyn. Det handler om å få tak i de flinkest folkene. Lykkes vi med likestilte muligheter, så blir vi vesentlig mer konkurransedyktige.  

Modernisering av rørbransjen
Ingeborg-nettverket har 518 medlemmer. Nettverket ble etablert for to år siden for å gi unge jenter rollemodeller og forbilder i rørbransjen som har en kvinneandel på bare 2%. En av styrets medlemmer, Iselin Abell Nilsen, er utdannet rørlegger og ingeniør, og jobber som energiingeniør i AF Gruppens energivirksomhet, AF Energi & Miljøteknikk.

-   Rørfaget gir mange muligheter. Vi vil inspirere flere kvinner til å være med på moderniseringen og utviklingen av rørbransjen. Vi ønsker oss kort og godt en mer inkluderende bransje, sa Iselin Abell Nilsen som gjennom nettverket håper å bidra til at flere unge kvinner velger en utdanning og karriere med basis i rørfaget.

Bedre kjønnsbalanse – en del av strategien

Økt kvinneandel og like karrieremuligheter for kvinner og menn er et særskilt mål i AF og en del av AF Gruppens strategi.

 - Vi har vært tydelige på en del hygienefaktorer, sa Morten Grongstad. Vi kjøper ikke maskiner fra utstyrsleverandører som sender oss nakenkalendere. Når vi rigger prosjekter, skal brakkene være tilrettelagt med dame og herregarderober uavhengig av om det jobber damer på prosjektet eller ikke. Vi har også vært med å utvikle en funksjonell kvinnekolleksjon for arbeidstøy sammen med Wenaas.

Konsernsjefen fortalte også om mer strategiske beslutninger som at AF alltid skal ha en kvinnelig ansattrepresentant i styret, og at forretningsenhetene blir fulgt opp i forhold til mål om kjønnsbalanse. En håndplukket prosjektgruppe med menn og kvinner i AF jobber med å finne tiltak for å øke andel kvinnelige ansatte og sikre like karrieremuligheter. Sammen med #HunSpanderer har AF satt fokus på ubevisst diskriminering og deltar også i et tre års forskningsprosjekt med organisasjonen og ni andre større bedrifter i Norge. Her skal AF finne ut hvilke tiltak som gir størst effekt for å få til likestilling og like muligheter og øke kvinneandelen.  

Inspirasjonsdagen var lagt til VVS-dagene på Norges Varemesse 19. oktober. På programmet sto inspiratorene i kø: Ingeborg-grunder Eli Heyerdahl Eide, leder av BNL, Jon Sandnes og likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. Også  statsminister Erna Solberg var representert med en videohilsen til Ingeborg-nettverket.    

Og til de som lurer på hvem Ingeborg er….
Ingeborg Markussen var Norges første kvinnelige rørlegger og rørleggermester. Hun var over 50 år da hun tok svennebrevet og fikk etter flere års kamp omsider autorisasjon til å ta over rørleggerbedriften hun hadde drevet sammen med sin mann til han døde. Ingeborg Markussen ledet firmaet til hun var nesten 80 år.

Se også:
Bygg.no: AF-sjefen jakter flere kvinner
www.afgruppen.no/kvinneandel
www.ingeborgnettverk.no