Boligene er fordelt på fem bygg som knyttes sammen med et underjordisk parkeringsanlegg. To av byggene er plassert på den delen av tomten tilknyttet det tidligere kontorbygget til Statoil (nå Equinor). Byggeprosessen skjer i to trinn. I forbindelse med begge byggetrinnene skal det etableres et påkostet utomhusanlegg.

Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på ca. MNOK 264 ekskl. mva.

Grunnarbeidene starter i august 2019 med planlagt ferdigstillelse av prosjektet i november/desember 2021.