Kolbotn skole skal rehabiliteres og få ny flerbrukshall. Kontrakten omfatter nybygg og rehabilitering av skolen dimensjonert for 784 elever, 1.-7. trinn med fire klasser på hvert trinn. Skolens bruttoareal er på ca. 12 000 m2, hvorav 8 500 m2 er nybygg og 3 500 er totalrehabilitering av eksisterende skolebygg. Det skal i tillegg opparbeides nye uteområder.

Avtalen gjennomføres som en totalentreprisekontrakt. Verdi på avtalen er ca. MNOK 283 eks. mva.

Arbeidene starter i juni 2019. Skolen vil stå ferdig før påske i 2021.

– AF Gruppen takker for tilliten Oppegård kommune viser oss gjennom å velge AF som entreprenør på Kolbotn Barneskole og flerbrukshall. Vi har de siste årene bygget en rekke skoler i Follo og Østfold, og gjennom disse prosjektene vist at vi er en konkurransedyktig entreprenør som leverer kvalitet, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.