AF Gruppen skal utføre de bygningsmessige arbeidene for nytt kraftverk for Statkraft Energi ved Kjelavatn på Haukelifjell. Vannkraftverket skal utnytte en større del av energipotensialet i allerede regulerte vassdrag gjennom fallet fra Kjeladammene. Utbyggingen vil kunne gi en årlig tilleggsproduksjon på ca. 40 GWh/år. Kontrakten omfatter sprengning av ca. 2 km tunnel og bygningsmessige arbeider for kraftstasjon i fjell.

Arbeidene starter opp i april/mai 2019. Det planlegges at kraftverket settes i drift fra årsskiftet 2020/2021. Alle arbeider skal være ferdig i løpet av august 2021.

Avtalen har en verdi på ca. 180 MNOK inkl. mva.

-   AF Gruppen er godt fornøyd med å inngå en ny avtale med Statkraft Energi, og ser frem til samarbeid om effektiv gjennomføring med fokus på sikkerhet og ytre miljø, sier Morten Grongstad, konsernsjef AF Gruppen.