LAB Entreprenørs tilbud vant frem i en pris- og designkonkurranse med fire andre tilbydere. En endelig kontrakt vil omfatte riving av eksisterende fylkeshus fra 1972, samt bygging av nytt fylkeshus med samme fotavtrykk. Det nye fylkeshuset vil romme publikumsfunksjoner og arbeidsplasser til ca. 600 ansatte i nye Vestland fylkeskommune. I tillegg kommer utleie av ca. 600 kontorarbeidsplasser og noen mindre, kommersielle areal. Bygget vil bli på totalt ca. 26 000 m2 fordelt på to tårn på 11 og 13 etasjer over gatenivå samt to kjelleretasjer. Bygget skal klassifiseres som BREEAM Excellent.

Kontrakten vil være en totalentreprise med samspill og har en verdi på ca. MNOK 737 ekskl. mva.

Samspillsfasen vil pågå fra april til oktober 2019. Byggearbeidene starter i februar 2020 med planlagt ferdigstillelse av prosjektet høsten 2022.

For ytterligere informasjon:
Adm. dir. i LAB Entreprenør AS: Gard Kvalheim, tlf. 907 54 394
Konserndirektør, AF Gruppen: Amund Tøftum, tlf. 920 26 712
Konsernsjef i AF Gruppen ASA: Morten Grongstad, tlf. 991 53 905