Britisk kontinentalsokkel er den største av de globale markedene for offshore fjerning og gjenvinning, med GBP 1,5 milliarder i forventede, gjennomsnittlige, årlige investeringer over de neste åtte årene. Fairfield Decom representerer et langt steg mot en mer nyskapende og bærekraftig industri for offshore fjerning og gjenvinning. Kunder vil dra nytte av en ny forretningsmodell, utformet for å redusere kompleksiteten og antall kontrakter, og levere operativ effektivitet, kostnadseffektivitet og forutsigbarhet som bidrar til målet om 35% kostnadsreduksjon, et mål fastsatt av Oil and Gas Authority UK. Fairfield Decoms kunder vil dra nytte av å ha direkte tilgang til kompetanse, kunnskap og aktiva hos de tre partnerne, samtidig som Fairfield Decom kan lede, integrere og deretter utføre late-life-operasjoner og fjerning- og gjenvinningsoppdrag. Dette er det vi kaller «next generation decommissioning».

AF Offshore Decom er en spesialisert entreprenør som har utviklet og utført oppdrag for fjerning og gjenvinning av offshoreinstallasjoner de siste 15 årene. Heerema har over 50 års erfaring innen transport, installasjon og fjerning av alle typer offshoreanlegg, inkludert faste og flytende konstruksjoner i grunt, dypt og svært dypt vann for offshore olje-, gass og- vindindustri. Decom Energy er den første fullstendig outsourcede late-life-operatøren i Nordsjøen, og er med sitt datterselskap Fairfield Energy, kommet langt i oppdraget med å fjerne og gjenvinne Greater Dunlin-området.

Graeme Fergusson, administrerende direktør i Fairfield Decom, kommenterer: - Vi har bygget sterke forretningsrelasjoner med AF Offshore Decom og Heerema som kontraktspartnere i fjerningen og gjenvinningen av Dunlins plattformdekk, og som alliansepartnere innen fjerning og gjenvinning. De tre selskapene har enestående erfaring innen fjerning og gjenvinning, men enda viktigere er det at forretningsmetodene og kjerneverdiene våre er høyst forenlige. Bakgrunnen vår som operatør betyr at vi forstår hva E&P-aktørene ønsker – en integrert løsning som er teknisk robust, kommersielt kreativ og som er en trygg, kostnadseffektiv og miljøvennlig løsning.

Bengt Hildisch, administrerende direktør i AF Offshore Decom, fremhever betydningen av det nye selskapet: - AF Offshore Decom er svært fornøyd med å ha funnet partnere med samme mål som oss. Etableringen av Fairfield Decom representerer et viktig neste skritt i forretningsmodellen for fjerning og gjenvinning. Det er et svar på etterspørselen fra Oil and Gas Authority UK å skape nye forretningsmodellmodeller som reduserer kompleksiteten og øker effektiviteten - «next generation decommissioning».

Koos-Jan van Brouwershaven, konsernsjef i Heerema, kommenterer følgende:
- Heerema er stolt over å være en del av denne unike nye virksomheten. Tre ledende aktører i det globale markedet for fjerning og gjenvinning har slått seg sammen for å gi en smartere og billigere løsning for fjerning og gjenvinning av offshoreinstallasjoner. Som en erfaren offshoreentreprenør er Heerema stadig på utkikk etter muligheter for å ytterligere styrke vår posisjon i det internasjonale offshoremarkedet gjennom innovasjon, proaktivitet og pålitelighet. Fairfield Decom er et godt eksempel på hvordan vi oppfyller disse ambisjonene."

Etableringen av joint-venture-foretaket er underlagt godkjennelse fra norske konkurransemyndigheter.

For mer informasjon:
fairfield-decom.com
Bengt Hildisch, direktør AF Offshore Decom, + 47 900 84 944