Kontrakten består av utvikling og prosjektering av nytt kulturkvartal, riving av eksisterende bygg samt oppføring av nytt kulturhus. Kulturhuset har et antatt areal på rundt 8000 m2 BTA fordelt på kultur- og kontorarealer. Estimert kontraktsverdi 248 MNOK eks mva. Oppstart for kontraktsperioden er juli 2019 og forventet overlevering skjer i årsskiftet 2021/2022.

- Vi er svært tilfreds med denne tildelingen på et veldig interessant samspillsprosjekt. Vår byggvirksomhet i Østfold har jobbet systematisk med å etablere større aktivitet i Follo-regionen. Vestby kulturkvartal er et viktig oppdrag som et ledd i denne strategien. Sammen med kunden ser vi fram til å realisere et fremtidsrettet bygg, sier Geir Flåta, konserndirektør Bygg i AF Gruppen.