Arbeidene består av bygging av nye ettersynspor, nye bygninger og ombygging av eksisterende bygningsmasse.

Arbeidet begynner i august 2019 med forventet ferdigstillelse i mars 2021. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til MNOK 250 ekskl. mva.

- Prosjektet passer godt for AF Gruppens kapasitet og kompetanse. Vi samarbeider godt med Sporveien både i pågående prosjekter og i tidligere prosjekter, og vi ser frem til gjennomføringen av en ny kontrakt, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.