Bygge- og anleggsarbeidene utføres ved Evenes flystasjon med forventet ferdigstillelse i løpet av 2022. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til MNOK 136, eks mva. Prosjektet skal gjennomføres på militært område og er underlagt betydelige sikkerhetsrestriksjoner. Entreprisen vil i hovedsak omfatte:

  • 12 km riving av eksisterende gjerde,
  • 12 km kjørevei,
  • 12 km gjerde med 5-6 porter,
  • Med tilhørende infrastruktur,
  • 3 km indre perimeter med 3 kjøreporter og tilhørende infrastruktur.

- Dette er et bygge- og anleggsprosjekt som vi har god kompetanse på, og vi er svært glade for å bli valgt til arbeidet på Evenes flystasjon. AF Gruppen har hatt flere oppdrag for Forsvarsbygg, og vi setter stor pris på å få bekreftet at vi er konkurransedyktige og har tillit i dette viktige segmentet, sier konserndirektør Arild Moe i AF Gruppen.