I dag er det slitne bygg som preger Ulven-området, der det ligger litt i skyggen fra det forfalne Økernbygget. Her er Oslo kommunes inntauingsanlegg, godt kjent for mange bilister i hovedstaden. Ved siden av ligger noen triste industribygg.

Men her skal nye bygg reises og om få år skal området være et utstillingsvindu mot verden for innovasjon og vekst. Her kommer Construction City, Norges første klynge for eiendom, bygg og anlegg. Her skal 80.000 kvadratmeter bygges og 5.000 mennesker ha sin arbeidsplass fra 2023-2024.

Prosjektet består av to deler: Selve bygningsmassen, Construction City Eiendom (CCE), som skal eies av OBOS, AF Gruppen og Betonmast. Her skal selskapene flytte inn i nye hovedkontorer.

Resten av arealet skal leies ut til andre klyngedeltagere. Her kommer del to av prosjektet inn: Klyngekonseptet, Construction City Cluster (CCC).

Klyngen vokser
Det var AF Gruppen som sammen med OBOS tok initiativ til Construction City i 2018.

Bakgrunnen var et ønske om tettere samarbeid innad i bransjen. En rekke internasjonale studier viser at samlokalisering av store og små virksomheter løfter deltakernes innovasjons- og konkurransekraft.  Interessen har vært stor fra start. Nå har 34 selskap signert, blant annet store aktører som Statsbygg, Microsoft og Telenor. Benedicte Økland er daglig leder av klyngen. Hun har klokketro på at prosjektet blir en suksess.

– For å få til endring i bygg- og anleggsbransjen må vi bygge en kultur som stimulerer innovasjon. Vi må bygge opp tillit mellom aktørene som gjør at de tør å satse sammen. Og det tror vi forutsetter at man blir kjent, møtes og samarbeider på felles arenaer. Det betyr ikke at du må legge hovedkontoret ditt til Ulven, slik noen har valgt å gjøre, men for eksempel at du investerer tid i coworkingarealene vi etablerer.

Construction City skal gi plass for inkubatorvirksomheter, utdanningsinstitusjoner, rådgivningsfirmaer, arkitektkontorer, eiendomsutviklere og entreprenørvirksomheter. Målet er å skape en kunnskapspark og et læringssenter for de fremste kompetansevirksomhetene innen næringen, og at alle medlemmer vil tjene på å delta.

 

Før bygget står klart
Nå i perioden før lokalene står klare, har initiativtagerne brukt tid på å se hvordan klynger fungerer andre steder i Norge og internasjonalt. Det avholdes også workshoper og seminarer hvor bransjens største utfordringer er tema.

I strategien er det utpekt fire hovedområder klyngen skal arbeide for, 1. Bærekraft 2. Innovasjon 3. Samhandling 4. Kompetansebygging. Arbeidsgrupper har jobbet videre med de tre første områdene for å å finne frem til innovasjonspotensiale og gi anbefalinger for bygget som skal huse Construction City på Ulven. Klyngens medlemmer har forpliktet seg til både dugnadsinnsats for klyngearbeid og «fysisk tilstedeværelse» i Construction City når dette er klar til innflytting.

Benedicte Økland sier hun vil følge byggeprosessen tett, at klyngen ønsker å bruke byggeprosessen til å kunne teste nye løsninger, og forsikrer at dette ikke blir et tradisjonelt kontorbygg.

– Vi har en unik mulighet her på Ulven, og vi vil legge vekt på fleksible løsninger tilpasset fremtidens arbeidsmetoder. Vi jobber også å få inn elementer som gjør at bygget ikke er tomt og dødt når arbeidsdagen er over.

 

Åpner testarena i september
Allerede 16. september åpner CoLab, som er en testarena for nye løsninger som kan skaleres opp i Construction City. Dette blir en prøvesmak på fremtidens arbeidsplass, som fokuserer på bærekraft, innovasjon og kompetansedeling. Her vil det blant annet være fasilieter for klyngens medlemmer med blant annet VR-lab, IoT-plattform for testing og makerspace med 3D-printer.