Flere bransjer skriker etter lærlinger og NAVs bedriftsundersøkelse viser at behovet for rekruttering innen bygg og anlegg har økt med nesten 90 prosent på ett år. Det er særlig behov for flere tømrere og snekkere, elektrikere og rørleggere.

– Næringen har et felles ansvar for å motivere flere til å velge yrkesfag og bli en del av laget vårt. Som selskap vil vi ha tak i de beste folka. Derfor er vi stolte av å bidra på denne kampanjen med mål om å rekruttere og utvikle de beste lærlingene i bransjen, og samtidig styrke kvinneandelen blant fagarbeidere, sier Geir Flåta, konserndirektør i AF Gruppen.


Skaper yrkesstolthet 

Kampanjen Norges Hyggeligste Håndverker er et felles initiativ fra ledende aktører i håndverksbransjene. I tillegg til å kåre Norges Hyggeligste Håndverker, kåres vinnere i syv underkategorier, deriblant Norges Hyggeligste Lærling. Til denne kategorien kan alle kan nominere en lærling eller en som tok fagbrevet i 2019.

– Målet med kampanjen er å skape økt yrkesstolthet og status for håndverkeryrkene. Vi vil ikke bare bidra til økt rekruttering til yrkesfagene, men også gjøre det mer motiverende og attraktivt å starte som lærling og gå ut i arbeidslivet som faglært, sier Flåta.

Foreløpig er 30 lærlinger nominert i kampanjen, men det er fortsatt mulig å nominere flere. Frist for å nominere er torsdag 22. august, og vinnerne kåres lørdag 14. september.

Konserndirektøren i AF Gruppen sier det er fint å se alle lærlingene som er nominert, men ønsker seg enda flere, og oppfordrer alle til å bruke de siste dagene frem til fristen med å nominere en lærling.

Fokus på rekruttering til håndverkeryrkene

Både arbeidslivet og politikerne er enige om at Norge trenger flere med yrkesfaglig utdanning. NHO og LO har uttalt at flere burde ta fagbrev, og regjeringen har innført et nytt valgfag som skal gjøre flere unge interessert i håndverksfagene. Valgfaget skal gi praktiske erfaringer med håndverksyrkene, og la elevene teste ut håndverkerfagene før de velger studieretning på videregående.

– Ved å prøve ut ulike sider av håndverksfag kan elevene oppdage og bli bedre kjent med hva ulike yrker innebærer, og det kan gjøre dem bedre rustet når de skal velge linje på videregående skole, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner da han lanserte ordningen før ferien. 

DETTE ER NORGES HYGGELIGSTE HÅNDVERKER

Kampanjen Norges Hyggeligste Håndverker er et felles initiativ fra ledende aktører i håndverkerbransjene som mener det er på tide å slå et slag for håndverkerne. Målet med kampanjen er å skape stolthet og engasjement for håndverksyrkene, gjennom å løfte frem de gode historiene om flinke fagfolk som gjør en solid jobb for kunden. Vi mener håndverkerne fortjener mer positiv oppmerksomhet, derfor kårer vi Norges Hyggeligste Håndverker.

 Norges Hyggeligste Håndverker er et initiativ fra Dipper og Mittanbud og gjennomføres i samarbeid med Renault, BNL, Mesterbrev, TOOLS, Jotun, Boligmessen, AF Gruppen, Hultafors, Elko, Hey’di, Oras og Samsung. Kampanjen ble startet i 2017 og gjennomføres nå for tredje år på rad.

Vinneren kåres i samarbeid med en fagjury under Boligmessen på Telenor Arena lørdag 14. september. Kriteriene for å vinne konkurransen er en kombinasjon av faglig dyktighet, stemmer, engasjement, service og gode kundeopplevelser.

 Les mer på: www.hyggeligste.no/