AF Gruppen er av Statsbygg innstilt som entreprenør for utførelse av entreprisen K601 Samspill energiforsyning for nytt regjeringskvartal.

Kontrakten består av både anleggs- og tekniske arbeider.

Kontraktsarbeidene har oppstart i oktober 2019 og forventet ferdigstillelse er i desember 2023. Avtalen er en samspillskontrakt med en estimert verdi på MNOK 550 ekskl. mva.

- Prosjektet passer godt for AF Gruppens kapasitet og kompetanse. Vi ser frem til et godt samspill med Statsbygg ved gjennomføring av denne kontrakten, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.