I prosjektet E39 Kristiansand øst – Mandal vest bygger totalentreprenør AF Gruppen 19 km ny motorvei for Nye Veier AS. Som byggherre stiller Nye Veier krav om utvikling av teknologi i prosjektet. Som et av flere innovasjonsgrep har AF Gruppen, i samarbeid med Semcon og Hamm, utviklet en autonom vals. SINTEF er forskingspartner i prosjektet, og bidrar blant annet med kunnskap om sensorteknologi. 

Det er så vidt vi vet første gang en autonom vals er brukt i et arbeidsområde.

Bakgrunnen for ønsket om å utvikle autonom vals, er at betjening av denne type anleggsmaskin er utfordrende, blant annet på grunn av mye støy og vibrasjoner. Målet er på sikt at føreren vil kunne betjene flere maskiner parallelt fra et kontrollrom. Det vil i tillegg til å bedre arbeidsforholdene for føreren, være mer kostnadseffektivt og øke produktiviteten.