"Røakollen" er et boligprosjekt utviklet av OBOS i nærheten av Røa Sentrum, og i umiddelbar nærhet til grøntområdene ved Røa. Tredje byggetrinn består av 168 leiligheter fordelt på to bygg og med underliggende parkeringskjeller. Prosjektet planlegges gjennomført som en totalentreprise og vil ha en anslått verdi på MNOK 405 eks mva. Planlagt byggestart er 2. kvartal 2020. Forventet ferdigstillelse i 4. kvartal 2022. Det er tatt forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg før igangsetting.

Første og andre byggetrinn omfatter oppføring av 213 leiligheter, og deler av disse er allerede overlevert til boligkjøpere.

-  Vi er stolte og takknemlige over fornyet tillit fra OBOS på Røakollen. De to første byggetrinnene har gitt verdifulle erfaringer og skapt gode bomiljøer. Nå gleder vi oss til å videreføre det gode samarbeidet og etablere nye, gode hjem på Røakollen, sier Geir Flåta, konserndirektør Bygg i AF Gruppen.

-  OBOS er veldig fornøyd med kvaliteten og gjennomføringen av de to første byggetrinnene på Røakollen sammen med AF Gruppen, og ser fram til å fortsette det gode samarbeidet på det tredje og siste byggetrinnet, sier Jørgen Stavrum, prosjektdirektør i OBOS Nye Hjem.