Kontrakten består av prosjektering og utførelse av reservevannforsyning som vil fungere som supplement til dagens hovedanlegg ved Lille Erte. Vannbehandlingsanlegget vil når det står ferdig ha en produksjonskapasitet på minst 15 000 m³ drikkevann pr. døgn.

Kontraktsverdien er i størrelsesorden MNOK 100 ekskl. mva. Oppstart av kontraktsarbeidene er mars 2020 med ferdigstillelse januar 2021.

- Vi ser frem til å bygge et nytt vannbehandlingsanlegg som skal bidra til økt produksjonskapasitet for Halden komme. Dette er et prosjekt som passer godt til den kompetansen vi besitter i vår Østfold-enhet. Sammen med våre samarbeidspartnere har vi funnet en god løsning som vil ivareta kundens behov, sier Geir Flåta, konserndirektør i AF Gruppen.