OBOS Nye hjem og AF Eiendom har gått sammen om å kjøpe en 15 mål stor tomt i Industriveien i Ski Øst. I dag står det flere næringsbygg på tomten som skal rives for å gjøre plass til rundt 200 boliger, torg og grøntområder. Ski Øst vil transformeres i årene som kommer. Det vil bli utviklet flere tusen boliger og en rekke fellesfunksjoner som skole, barnehager, idrettspark og butikker i bydelen.

– Dette er et spennende område i utvikling. Her vil beboerne få nærhet til alt. Det blir gangavstand til Ski sentrum, barnehager, skoler, fantastiske naturopplevelser og naturligvis togstasjonen. Her vil vi sammen med OBOS tilby gode boliger som byr på livskvalitet for ulike faser i livet, sier porteføljedirektør i AF Eiendom, Otto Christian Groth.

Han er glad for å samarbeide med en så solid partner som OBOS Nye hjem. De kjøper tomten av Syd-Øst Eiendom AS og Kat Development AS. 

– OBOS har flere prosjekter på gang i Ski, men dette er det første i den kommende bydelen Ski Øst. Vi er svært fornøyd med å ha med en langsiktig partner som AF Eiendom i utviklingen av prosjektet, og sammen være med å bidra til å løfte utviklingen i Ski, sier prosjektdirektør i OBOS Nye Hjem AS, Jørgen Stavrum.


Område i sterk vekst
Det er ventet en kraftig befolkningsøkning i Follo. Den nye Follobanen vil redusere reisetiden vesentlig mellom Oslo og Ski og er en betydelig vekstmotor for regionen. Bydelen Ski Øst kan alene gi plass til rundt 6000 boliger og er forventet å huse omlag 10 000 mennesker.

I kommunens planer for bydelen åpnes det for bebyggelse fra to til seks etasjer i en helhetlig og bymessig struktur. Går alt etter planen kan salget starte i 2024/2025. Det betyr at de første beboerne kan flytte inn 2026.

Miljøsertifiserte boliger
Boligene OBOS og AF planlegger skal miljøsertifiseres med BREEAM-NOR, Europas fremste miljøsertifisering for boliger. Tidligere i år innførte både AF Eiendom og OBOS Nye hjem at alle nye prosjekter skal miljøsertifiseres fra 2019, og dette gjelder også for boligprosjektet i Ski.

Innføringen av BREEAM-sertifiseringen garanterer at boligene bygges med klimavennlige og giftfrie materialer, reduserte avfallsmengder og at det blir tatt hensyn til biologisk mangfold på tomten. Det tilrettelegges også for at de som skal bo i boligen enkelt kan leve grønt og klimavennlig, blant annet med god tilgang til å reise kollektivt og bruke mindre energi til oppvarming.

Boligene vil leveres med et sertifikat som garanterer for at miljøkravene er oppfylt.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Porteføljedirektør i AF Eiendom: Otto Christian Groth
Epost: ottochristian.groth@afgruppen.no Telefon: +47 988 46 158

Prosjektdirektør i OBOS Nye Hjem AS: Jørgen Stavrum
Epost: jorgen.stavrum@obos.no Telefon: +47 
991 09 403