Arbeidet omfatter innvendige bygningsmessige arbeider knyttet til terminalutvidelsen. Ferdig bygg utgjør omtrent 30.000 m2. Arbeidene starter i mars 2020 med forventet ferdigstillelse september 2021. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til MNOK 185 ekskl. mva.

 - Dette er et svært spennende oppdrag, og vi er glade for å kunne tilby den kompetansen, oppdragsforståelsen og kapasiteten som kreves i prosjektet. Gjennom flere år har vi utført innredningsentrepriser på ulike signalbygg, og vi gleder oss til å jobbe sammen med Avinor på prosjektet, sier Geir Flåta, konserndirektør i AF Gruppen.