Arbeidene utføres ved Ørland flystasjon og omfatter bygging av nytt drivstoffanlegg til F35-flyene.

Arbeidene starter i januar 2020 med forventet ferdigstillelse sommeren 2021. Avtalen er en totalentreprise og kontraktens verdi er estimert til MNOK 178 ekskl. mva.

-          Vi er glade for å bli valgt og kunne tilby den kompetanse og kapasitet som etterspørres i prosjektet. Gjennom flere år har vi utført flere entrepriser på Ørlandet og er godt fornøyd med at Forsvarsbygg valgte AF Gruppen til nok et prosjekt, sier Arild Moe, konserndirektør i AF Gruppen.