Prosjektet omfatter 23 km ny firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t fra Roterud til Storhove ved Lillehammer. Frem mot slutten av mars skal AF Gruppen i samarbeid med Nye Veier konkretisere hvordan oppdraget skal løses, før tildeling av kontrakt.

Prosjektet inkluderer en tidlig involvering av entreprenør gjennom en samhandlingsfase med utarbeidelse av reguleringsplan, før planlagt byggestart høsten 2021 og med ferdigstillelse i september 2025.

En avtale om dette prosjektet vil ha en verdi på MNOK 3 750 eks. mva.