- Jeg må kontinuerlig følge opp miljøtiltak i de prosjektene jeg har i min  portefølje, og hvordan de forholder seg til BREEAM-fagområdene. Jeg hjelper med råd og løsninger, dokumenterer dette og sender til tredjepartsverifisering. Det betyr at vi leverer troverdig og forskningsbasert bærekraft i BREEAM-prosjektene våre, sier hun 

I tillegg jobber Anastasia med miljøledelse. I fjor ble AF Bygg Oslo sertifisert som Miljøfyrtårn, og dette innebærer at en forpliktelse til kontinuerlig miljøarbeid og forbedring.  

- Jeg har jobbet og studert miljø i bygg i over en del år, men jeg føler meg aldri ferdig utlært, fordi det kommer nye og spennende konsepter hele tiden. Jeg prøver å fange opp alt nytt som skjer i bransjen og innføre det i AF.  For eksempel, så introduserte jeg et verktøy for livssyklusanalyse (LCA) som vi nå bruker for å redusere klimagassutslipp fra våre nye prosjekter. Jeg opplever at vi klarer å oppnå høyt miljø- og bærekraftsnivå på prosjekter der dette er påkrevd av kunder, men for å løse klimautfordringer og redde kloden trenger vi egentlig at absolutt alle prosjektene våre gjør det samme.