Furuset Hageby er det andre sykehjemmet i Oslo som blir utformet som en hageby. Dronning Ingrids Hage er det første. Furuseth Hageby utformes i likhet med Dronning Ingrids Hage med tanke på personer med kognitiv svikt, og vil altså få 112 plasser.

- Dette er et prosjekt med mange gode elementer av innovasjon, miljø, samspill og brukerorientering. Målet er et bygg som er godt å være i for brukere og ansatte, og som setter minst mulig fotavtrykk, sier adm.dir. Lars Henrik Bøhler i Omsorgsbygg.

Sykehjemmet får et bruksareal på 13.400 m2, og skal utformes som en hageby med mindre enheter med bogrupper og felles oppholdsrom. Beboerne skal få lett tilgang til gode uteområder som er trygge å bevege seg innenfor.

Prosjektet er et FutureBuilt-prosjekt med svært høye miljøambisjoner. Dette gjelder både reduksjon av klimagassutslipp, energieffektive tiltak i bygningskroppen, bruk av fornybar energi, og riktig materialbruk. Byggeplassen skal være fossilfri og bygget skal BREEAM-sertifiseres. Avtalen er en totalentreprise med samspill i tidlig fase for prosjektering og bygging med en verdi på drøyt 450 millioner. Byggestart er planlagt i januar 2021, og Furuset Hageby skal være klar for prøvedrift i juni 2023.

- Vi er stolte over å få gjennomføre Furuset Hageby som et samspillsprosjekt med Omsorgsbygg. Sykehjemmet omtales som et forbildeprosjekt for Oslo kommune, og byggingen av hjemmet vil medføre bedre liv for mange eldre. Byggherren stiller høye miljøkrav og gjør, i kombinasjon med avansert bruk av velferdsteknologi og smarthusteknologi, at prosjektet også er faglig svært interessant for AF Gruppen. Vi gleder oss til å gjennomføre Furuset Hageby i tett samspill med Omsorgsbygg, sier Geir Flåta, konserndirektør for Bygg i AF Gruppen.

Se også børsmelding fra AF Gruppen 17. januar: Innstilt til bygging av nytt sykehjem med høye miljøkrav

https://newsweb.oslobors.no/message/493525