Kontrakten omfatter en utvidelse av senteret med 40 sykehjemsplasser og et boligareal på 3 600 m2 BTA. Bygget skal bygges som en egen enhet, men skal integreres med eksisterende bygning. Kontrakten er en totalentreprise, og har en verdi på MNOK 135 ekskl. MVA. Kontrakten om utbygging av fase to av senteret inngås med Lier Eiendomsselskap KF.

Oppstart er mai 2020, og planlagt ferdigstillelse er januar 2022.