Sertifiseringen gjelder selskapets ledelsessystem innenfor kvalitet (ISO 9001:2015) og miljøstyring (ISO 14001:2015). Dette innebærer at prosessene blir jevnlig kontrollert for å sikre at standardene følges og selskapet har rutiner for kontinuerlig forbedring og for å minimere sitt miljøfotavtrykk.

-«Solide løsninger» er vårt motto og ISO-sertifiseringen dokumenterer overfor våre kunder og medarbeidere at vi har et godt og gjennomarbeidet ledelsessystem med rutiner for systematisk og kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen i disse ledelsesstandardene er viktig for å videreføre våre gode prosesser og verdier til beste for våre kunder og samarbeidspartnere, sier Fredrik Røtter.

-Gjennom det systematiske forbedringsarbeidet vårt innenfor HMS, kvalitet og ytre miljø, får vi involvert medarbeiderne og kontraktspartnerne våre. Dette vil gjøre oss bedre i alle ledd og øker konkurransekraften vår i et krevende marked, sier Gjermund Moen, HMS og kvalitetssjef i Consolvo.