Forsvarsbygg har meddelt at konsortiet BKK og AF har vunnet kontrakten om å bygge, eie og drifte ny energiløsning for Haakonsvern i Bergen. Konsortiet oppretter et nytt felleseid selskap, Haakonsvern Energi AS, som de neste 20 årene skal produsere og levere varmtvann til vannbåren oppvarming på Sjøforsvarets base. Leveransen vil gjennom avtaletiden produsere like mye energi som forbruket til rundt 4 500 boliger.

Unikt samarbeid

Samarbeidet mellom BKK og AF Gruppen representerer en ny type konstellasjon i bransjen.

– Dette er et spennende og strategisk grep der to store og komplementære aktører finner sammen og utfyller hverandre slik at det kommer kunden til gode, sier Anne Jordal, leder for lokale energiløsninger i BKK.

Forsvarsbygg får gjennom kontrakten en leveransepris der differansen er hele 12 øre per kWh fra de andre tilbyderne i den offentlige anbudskonkurransen.

- Dette skal løses med en kombinasjon av varmepumper og biokjeler. AF har lang erfaring med slike installasjoner, og ser frem til å levere en langsiktig og 100% fornybar energiløsning for Forsvarsbygg, sier Per Just Skaret, direktør Økonomi og Marked i AF Energi og Miljøteknikk.

Operativt i 2021

AF skal stå for bygging og installasjonsarbeid i prosjektet, mens BKK vil ha ansvar for den daglige driften. Arbeidet med å få byggetillatelse for den nye energisentralen er allerede i gang, og selskapet skal være operativt høsten 2021.

- Dette er et spennende prosjekt der selskapene får bidratt med sin kompetanse på en unik måte, og vi ser frem til samarbeidet med Forsvarsbygg og med hverandre, sier Jordal.

Ved spørsmål, kontakt:

 

AF Energi & Miljøteknikk AS:

Per Just Skaret, direktør Økonomi og Marked. Mobil 922 82 553

 

BKK Varme AS:

Anne Jordal, leder lokale energiløsninger. Mobil 990 97 657