Oppdragsgiver er Clemenskvartalet Holding som er eid av Oslo S Utvikling (OSU) og HAV Eiendom. Prosjektet ligger syd for Bispekilen, langs Kong Håkon 5s gate og vannspeilet ved Middelalderparken, og er det første feltet som er igangsatt av OSU i Bispevika Syd.

Avtalen er en samspillstotalentreprise og kontraktens verdi er estimert til MNOK 420 ekskl. mva. Bygget blir miljøsertifisert til BREEAM Very Good. Grunnforholdene i denne delen av byen er krevende, blant annet med håndtering av arkeologi.

Arbeidet omfatter prosjektering og utførelse av grunn- og betongarbeider for kjeller. Størrelse på tomten er ca 8 500m2. Clemenskvartalet vil omfatte ca 270 leiligheter og næringsaktivitet i 1. og 2. etasje. I denne kontrakten er det kjeller bestående av to underliggende kjelleretasjer som utføres. Arbeidene startet i 2019 og så langt er omtrent 50 prosent av kontrakten ferdigstilt. Forventet ferdigstillelse er april 2021.

- Bispevika er et spennende område for byutvikling som vi har samarbeidet med Oslo S Utvikling på i flere år i Bispevika Nord. Etter å ha gjennomført boligprosjektet Dronninglunden og nå med Vannkunsten under ferdigstillelse, er vi glade for å kunne levere neste steg i Bispevika Syd i tett samarbeid med Clemenskvartalet og OSU, sier Geir Flåta, konserndirektør i AF Gruppen.