Backa er et av de prioriterte utviklingsområdene i Göteborg. Her utvikles Selma stad, en ny bydel med boliger samt handel, kultur og idrett. I den første etappen skal det bygges cirka 1000 nye boliger.

Riksbyggen planlegger å bygge 143 borettslagsleiligheter ved Selma Lagerlöfs Torg. Til våren begynner AF Bygg Göteborg å bygge den første etappen, som består av 85 boliger, i borettslaget Dunungen. De fleste leilighetene har vindu i to retninger, og alle har balkong eller uteplass med så gode solforhold som mulig.

Byggingen av etappe to, med borettslagsleiligheter for seniorer i borettslaget Bonum Mårbacka, forventes å starte våren 2022.

– Vi gleder oss til å kunne bidra til et større mangfold av boliger i Selma stad, slik at mange mennesker får muligheten til å fortsette å bo her eller flytte til bydelen, sier Bård Frydenlund, konserndirektør i AF Gruppen for Sverige.