Prosjektet omfatter bygging av ny verkstedhall, vaskehall og tilhørende administrasjonsbygg på Støren.  

Avtalen er en totalentreprise og har en verdi på MNOK 217 eks. mva. Prosjektstart er i august 2020 og ferdigstillelse er desember 2021. 

- Å bygge ut infrastruktur for jernbanen er en viktig samfunnsoppgave, og vi er glade for å kunne tilby den kompetansen, oppdragsforståelsen og kapasiteten som kreves i prosjektet. Verkstedet planlegges med en universell utforming slik at det kan håndtere alle aktuelle togtyper for persontrafikk i Norge, og vi gleder oss til å jobbe sammen med Bane NOR Eiendom på prosjektet, sier Geir Flåta, konserndirektør i AF Gruppen.