Construction City Eiendom AS er eier av et attraktivt tomteområde på Ulven som skal anvendes til lokalisering av næringsklyngen Construction City som skal samle bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen i Norge. Eiendommen er regulert for 85 000 BRA ogrammesøknad for eiendomsprosjektet ble sendt inn til Oslo kommune inneværende uke.

OBOS, AF Gruppen og Betonmast har som ambisjon å flytte inn på området med sine hovedkontorer med planlagt innflytting i 2024.

- Vi er veldig tilfredse med å inngå avtalen om tomten hvor vi skal etablere vårt nye hovedkontor. Målet med Construction City er å tilby framtidens kontorløsninger og være en attraktiv arena for læring og utvikling. Ved å samle næringen skal vi bidra til å heve vår totale konkurransekraft og inkludere ulike aktører i bransjen, enten det er tradisjonelle konkurrenter, partnere eller utdanningsinstitusjoner, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Transaksjonen er basert på brutto tomteverdi, estimert til MNOK 444,5 hvorav AF og Betonmast vil eie 30 % av selskapet. Kontantutlegget i transaksjonen for AF Gruppen samlet er estimert til MNOK 63,5. Aksjeoverdragelsen skal gjennomføres 1. september 2020.