Prosjektet er utviklet i samspill. Kontraktsbeløpet er 124 MSEK, ekskl. mva.

Produksjonen starter i august med en estimert innflytting i 2022. På vegne av Västerås har Riksbyggen, sammen med Hemsö, utviklet syv boligblokker, førskole og aldershjem.
HMB har vært rådgiver for utbyggerne under hele den detaljerte planleggingsprosessen, og har også sammen med Riksbyggen designet de aktuelle boligene ved hjelp av kjente metoder og trygge materialvalg.

- Riksbyggen og HMB Västerås har samarbeidet godt i flere år, og vi ser nå frem til et fint felles resultat i Råby, sier Bård Frydenlund, konserndirektør i AF Gruppen Sverige.
HMB har allerede fått i oppdrag å forberede byggestart i hele området. Arbeidene omfatter riving, tilrettelegging for vann, varme, elektrisitet og bredbånd, samt gater og grunnforberedelser.