Kontraktsbeløpet er 142 MSEK, ekskl. mva.

Anlegget skal oppføres på et område på 28 hektar og med et byggeareal på nesten 80 000 m2, inkludert tre automatiserte lagerhus og store rangeringsområder for lastebiler og jernbanespor.

Grunnarbeidet omfatter løsgjøring av 280 000 kubikkmeter fjell der løsmassene skal brukes i prosjektet. Kanonadens datterselskap Bergbolaget skal utføre sprengningsarbeidet.
Oppdragsgiver er Tommy Allström Byggproduktion AB.

-Det at Kanonaden ble tilkjent dette oppdraget, bekrefter at selskapet har lykkes med sin strategi om å spesialisere seg på logistikkanlegg, sier Bård Frydenlund, konserndirektør for forretningsområdet Sverige i AF Gruppen.

Med oppdraget i Eskilstuna bidrar Kanonaden nå til byggingen av Mälardalens to største logistikksentre. Selskapet utfører allerede grunn- og anleggsarbeid for Dagabs nye logistikksenter utenfor Stockholm.