Tunnelens nordgående løp er ferdig pusset opp og klar til bruk. Nå skal gjengen fra AF Anlegg gi seg i kast med sørgående løp. Arbeidene vil vare fram til våren 2021. 

– Vi er motiverte og klare for å gyve løs på sørgående. Det er en fordel å slippe å drive prosjektet gjennom en fellesferie, sier prosjektdirektør Sondre Svalastog. 

Omfattende utbedringer

Den 832 meter lange tunnelen er en del av E6 gjennom Oslo. Stengingen av det ene løpet fører til en kapasitetsreduksjon på mer enn 50 prosent og lange bilkøer hver dag. 

Det nordgående løpet har vært stengt siden natt til 8. juni. Nå er alt av sikkerhetsutstyr og elektroinstallasjoner skiftet, skadet betong er reparert og veibanen er fikset.  

Kontrakten omfatter også nye tekniske bygg og etablering av en ny løsning for rensing av vann som renner ut av tunnelen. Ikke minst skal tunnelen forsterkes, slik at Bane Nor på et senere tidspunkt skal kunne bygge flere togspor over tunneltaket. 

Tre kjørefelt

Arbeidet involverer de fleste fag innen veibygging. Dyktige fagarbeidere innen grunn, betong og tunnelfag bidrar til at prosjektet kommer i mål med tanke på HMS, kvalitet og framdrift. 

Sondre Svalastog trekker også fram det gode samarbeidet med tunnelmiljøet i AF Anlegg, JR Anlegg og Traftec, som står for alt av elektroarbeider. 

Klokken 09 søndag 22. november åpner nordgående løp for toveis trafikk. Dette tunnelløpet har tre kjørefelt. To kjørefelt vil bli benyttet til nordgående trafikk, mens sørgående trafikk skal avvikles i ett kjørefelt. 

OPPDATERT SIKKERHETSUTSTYR: Prosjektingeniør Margit Bugge Bævre inspiserer en tverrforbindelse.